Ultimii ani, mai cu seamă începând cu anul 2013, în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova (RDN RM) încep să apară companii din sectorul IT. Evoluția a fost constantă și în 2019 existau deja circa 35 de companii IT, care sunt nu doar în mun. Bălți, dar sunt și în alte localități. 

Acest lucru demonstrează că regiunea evoluează și numărul companiilor va crește și în continuare, așa cum deja s-a cristalizat un număr de specialiști cu experiență și cu competențe bune.

Cu referire la tipul acestor companii se poate de spus că acestea sunt diverse: de programare; de comunicare electronică; de asamblare și vânzare tehnică de calcul; de protecție a datelor personale; de consultanță, recalificare și dezvoltare în IT.

Pe de altă parte în RDN RM există, de mai multe decenii, instituții de învățământ profesional tehnice (Colegiul Politehnic din mun. Bălți, Colegiul Tehnic Feroviar din mun. Bălți și Școala Profesională nr. 5 din mun. Bălți), dar și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) cu specialități de IT.

Totodată în anul 2016 a fost inițiat proiectul „Crearea în municipiul Bălți a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord” care va avea suprafața de 6054.83 m2 pe teritoriul USARB și care urmează să fie finalizat în anul 2021.

Valoarea totală estimativă a proiectului se cifrează la 37,54 milioane de MDL, din care 28,50 milioane de MDL sunt din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, iar restul din sursele partenerilor strategici de dezvoltare în cadrul proiectului sunt USAID, Suedia și UK aid, finanțatori ai Proiectului de Competitivitate din Moldova.

Unul din obiectivele specifice ale centrului reprezintă „Susținerea și dezvoltarea start-up-rilor în domeniul afacerilor inovative”. În acest sens Centrul va exercita un impact asupra celor peste 4500 de studenți ai USARB care vor beneficia de laboratoare, spații de co-working și de expoziții, zone de printare 3D, robotică, microelectronică, fablab. Astfel, și companiile din domeniile fashion, IT, inginerie, creativitate și automotive din RDN RM vor putea crea proiecte de colaborare și cercetare și dezvoltare tehnologic.

În ziua de 18 mai 2019, la Bălți a fost organizat Forumul de orientare profesională în IT la USARB, care a reunit peste 230 de participanți reprezentanți ai mediului de afaceri din domeniul IT (9 companii locale din domeniul IT); cadre didactice și științifico-didactice (USARB, Colegiul Politehnic din mun. Bălți, Colegiul Tehnic Feroviar din mun. Bălți), profesori de informatică de la liceele din regiunea de nord a Republicii Moldova, studenți și elevi din instituțiile de învățământ preuniversitar; jurnaliști, profesioniști din domeniul IT (ADR Nord). Totodată la eveniment au participat vorbitori de la renumite companii și asociații din țară și de peste hotare cum ar fi Amazon Iași, Endava Chișinău și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC). 

O altă activitate a aceluiași grup de pasionați de IT a fost organizată pe 20 iunie 2019, când peste 20 de antreprenori, reprezentanți ai 10 zece companii IT din Bălți în prezența dnei Valentina Stadnic, a.i. Moldova IT Park, s-au reunit la masa rotundă pentru a stabili o mare varietate de beneficii pe care industria IT le poate aduce în țară. În cadrul întâlnirii, toți participanții din mediul de afaceri IT din Bălți au fost informați în mod direct despre activitatea Moldova IT Park. 

De menționat că actualmente 12 companii rezidente din RDN RM, cu 172 angajați, sunt membri Moldova IT Park.

Drept rezultat reprezentanții mediului de afaceri din domeniul IT din mun. Bălți au lansat propunerea de a se asocia cu scopul dezvoltării acestei direcții importante a economiei. Astfel, Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI) a fost creată în septembrie 2019 în baza reprezentanților a 4 companii din domeniul IT din mun. Bălți cu scopul de a organiza în comun și în viitor alte activități pentru a crește numărul de specialiști IT în mun. Bălți și întreaga RDN RM.

În doar un an ACETI a reușit să organizeze circa 40 activități cu implicarea a 50 instituții de învățământ din mun. Bălți și 10 raioane din regiunea de nord a RM cu o participare de aproape O MIE de PERSOANE pasionate de IT, din care mai mult de 70% sunt tineri liceeni, elevi de la instituții profesional tehnice și studenți USARB. Cele mai importante activități au ținut de activități de orientare profesională, mese rotunde cu mediul academic (USARB, Instituțiile profesional tehnice și profesorii de informatică de liceu și gimnaziu), colaborări cu ATIC, contribuție la inițierea procesului de diversificare a listei programelor de studiu la USARB și Colegiul Politehnic din mun. Bălți la specialitățile IT.

Pe parcursul primului an de activitate au fost întreprinse mai multe vizite de documentare la Brașov, Iași, Piatra Neamț, Comrat. 

Totodată ACETI a stabilit relații de colaborare cu principalii actori de dezvoltare în Republica Moldova precum mediul de afaceri (reprezentanții a circa 15 companii IT locale, naționale și internaționale), reprezentanții organizațiilor naționale și internaționale de susținere a businessului (APIP, ATIC, Moldova IT Park, Tekwill, Helvetas Moldova, GIZ Moldova), cât și reprezentanții Primăriei mun. Bălți.

Pentru anul 2021 ACETI a lansat o inițiativă ambițioasă de realizare a unui studiu pentru analiza situației în sectorul IT&Inginerie în RDN RM pentru identificarea calificărilor necesare pentru angajații din domeniul IT&Inginerie din întreprinderile regiunii.

Studiul este necesar pentru a avea o imagine clară privind sectorul IT&Inginerie din RDN RM, inclusiv a potențialului și a necesității de specialiști din domeniul IT&Inginerie pentru întreprinderile atât din aceste domenii cât și cele non-TIC și non-Inginerie (dar activitățile cărora au nevoie de activități specifice IT&Inginerie) care își desfășoară activitatea în RDN RM.

Prin intermediul acestui studiu se urmărește inițierea unei abordări sistemice a proceselor de dezvoltare a domeniului IT&Inginerie în RDN RM. Studiul va conține următoarele puncte importante:

 • Analiza socio-economică a sectorului IT&Inginerie din RDN.
 • Identificarea necesităților, problemelor și oportunităților de dezvoltare a sectorului IT&Inginerie.
 • Identificarea companiilor cu profilul calificărilor necesare în domeniul IT&Inginerie.
 • Stabilirea numărului de specialiști calificați din domeniul IT&Inginerie care activează în aceste întreprinderi.
 • Stabilirea numărului de specialiști calificați din domeniul IT&Inginerie necesari pentru întreprinderi.
 • Lista de competențe necesare din domeniul IT&Inginerie solicitate la întreprinderi.

Suntem convinși că drept rezultat al realizării acestui studiu vom constata următoarele efecte:

 • Identificarea necesităților și oportunităților de dezvoltare a sectorului IT&Inginerie în RDN.
 • Atragerea investițiilor și investitorilor în sectorul IT&Inginerie din RDN.
 • Intensificarea dialogului între mediul de afaceri, APL, mediul academic (USARB, colegii și școlile profesionale) pentru adaptarea programelor de studiu la cerințele pieței muncii.
 • Crearea condițiilor mai clare pentru orientarea în carieră a tinerilor.
 • Populația informată despre oportunități de angajare.

Deja ACETI are confirmată susținerea Consiliului Municipal Bălți, mediul de afaceri, reprezentanții organizațiilor naționale și internaționale de susținere a businessului în realizarea unui astfel de studiu ambițios.

Generalizând putem afirma că în doar un an ACETI s-a afirmat ca inițiator pentru multe activități cu impact care implică dezvoltarea domeniului de tehnologii inovaționale în mun. Bălți și regiunea de nord a RM.